Chào mừng bạn đến website Sốt.VN
Posts

Mẹo Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là Chi Tiết

Hoàng Gia Vịnh đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là được Update vào lúc : 2022-05-25 04:52:51 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tham khảo nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tam giác $MNP$ vuông tại $N$. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Nội dung chính
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀC. AC ≈7,71; C⏞ = 50o. C. AC = 24;C^≈ 67o.A. BC = 74(cm); B^≈35o32’ B. BC = 74 (cm);  B^≈36o32’ C. BC = 74(cm); B^≈35o33’   D. BC = 75 (cm);  B^≈35o32’A. AC = 8 (cm);B^≈ 36o52’B. AC = 9 (cm); B^≈ 36o52’C. AC = 9 (cm);B^≈ 37o52’ D. AC = 9 (cm); B^≈ 36o55’B. AC ≈ 12,29;  =35o  D. c = b. cot 50o.A .AB = 203; BC = 40D. AB =1033 ; BC =  2033C. tan C ≈0,88D. tan C ≈ 1,5A. sin B = 0,6; cos B = 0,8B. sin B = 0,8; cos B = 0,6 C. sin B = 0,4; cos B = 0,8 D. sin B = 0,6; cos B = 0,4A. sin B =13 ; cos B =233B. sin B = 55 ; cos B =255  C. sin B =12 ; cos B = 25D. sin B =255  ; cos B = 55 B. cos B =  215B. cos C ≈ 0,69 D. sin C ≈ 0,38Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính những tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra những tỉ số lượng giác của góc C.

Xem đáp án » 02/05/2022 4,241

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng: AB = 13, BH = 5

Xem đáp án » 02/05/2022 4,213

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, góc B = α

Biết tg α = 5/12 . Hãy tính: Cạnh AC

Xem đáp án » 02/05/2022 3,993

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng ABAC=sin∠Bsin∠C

Xem đáp án » 02/05/2022 3,656

Cho cos α = 0,8. Hãy tìm sin α, tg α, cotg α (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Xem đáp án » 02/05/2022 2,645

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 1/3BC. Hãy tính sinC, cosC, tgC, cotgC.

Xem đáp án » 02/05/2022 2,337

16/08/2022 441

C. AC ≈7,71; C⏞ = 50o. 

Đáp án đúng chuẩn

Page 2

16/08/2022 173

C. AC = 24;C^≈ 67o.

Đáp án đúng chuẩn

Page 3

16/08/2022 87

A. BC = 74(cm); B^≈35o32’

Đáp án đúng chuẩn

 B. BC = 74 (cm);  B^≈36o32’ 

C. BC = 74(cm); B^≈35o33’   

D. BC = 75 (cm);  B^≈35o32’

Page 4

16/08/2022 237

A. AC = 8 (cm);B^≈ 36o52’

B. AC = 9 (cm); B^≈ 36o52’

Đáp án đúng chuẩn

C. AC = 9 (cm);B^≈ 37o52’

 D. AC = 9 (cm); B^≈ 36o55’

Page 5

16/08/2022 320

B. AC ≈ 12,29;  =35o

Đáp án đúng chuẩn

Page 6

16/08/2022 484

 D. c = b. cot 50o.

Đáp án đúng chuẩn

Page 7

16/08/2022 68

A .AB = 203; BC = 40

Đáp án đúng chuẩn

Page 8

16/08/2022 548

D. AB =1033 ; BC =  2033

Đáp án đúng chuẩn

16/08/2022 928

C. tan C ≈0,88

Đáp án đúng chuẩn

Page 2

16/08/2022 658

D. tan C ≈ 1,5

Đáp án đúng chuẩn

Page 3

16/08/2022 996

A. sin B = 0,6; cos B = 0,8

Đáp án đúng chuẩn

B. sin B = 0,8; cos B = 0,6

C. sin B = 0,4; cos B = 0,8

 D. sin B = 0,6; cos B = 0,4

Page 4

16/08/2022 228

A. sin B =13 ; cos B =233

B. sin B = 55 ; cos B =255  

Đáp án đúng chuẩn

C. sin B =12 ; cos B = 25

D. sin B =255  ; cos B = 55 

Page 5

16/08/2022 344

B. cos B =  215

Đáp án đúng chuẩn

Page 6

16/08/2022 346

B. cos C ≈ 0,69

Đáp án đúng chuẩn

Page 7

16/08/2022 916

 D. sin C ≈ 0,38

Đáp án đúng chuẩn

Video Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là ?

Bạn vừa tham khảo nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là tiên tiến nhất

Share Link Cập nhật Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là Free.

Thảo Luận thắc mắc về Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác vuông tại A góc B 63 độ AB 8 độ dài AC làm tròn chữ số thập phân thứ hai là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha #Cho #tam #giác #vuông #tại #góc #độ #độ #dài #làm #tròn #chữ #số #thập #phân #thứ #hai #là

Post a Comment

© Sốt. VN news. All rights reserved. Developed by Sốt.Vn