Chào mừng bạn đến website Sốt.VN

Vấn Đề Bản Quyền DMCA

Vấn Đề Bản Quyền DMCA

Nếu bạn bài viết có sử dụng hình ảnh hoặc nôi dung không phù hợp bạn hoàn toàn có thể yêu cầu xóa bài viết đó thông qua 2 kênh sau đây.

1. Kênh Form: ( Điền vào mẫu form và nội dung yêu cầu xóa nó )

2. Kênh Bình Luận  ( Để lại bình luận cuối bài [ link + yêu cầu xóa bài ] 

===> Chúng tôi sẽ tiến hành xóa nó ngay trong thời gian sớm nhất có thể.

© Sốt. VN news. All rights reserved. Developed by Sốt.Vn